Stanisława Prokop – Dutkiewicz

Odziedziczone w genach zdolności artystyczne przyczyniły się do tego, że dzisiaj najpiękniejsze chwile życia spędzam przy sztaludze spełniając swoje marzenia.
Moje śmiałe próby zaczęły się od 2006 r., techniką olejną, ołówkiem i węglem. Maluję portrety, kopie, pejzaże i inne. Od 2007 r. należę do Klubu Plastyka Walor w Piastowie, którego opiekunem artystycznym i konsultantem jest wybitny profesor ASP w Warszawie – Ryszarda Sekuła i kilkuletni dziekan Wydziału tej uczelni. Wielokrotnie prezentowałam swoje obrazy na wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie Mazowsza.

Łukasz Prokop – Dutkiewicz

Nazywam się Łukasz Prokop – Dutkiewicz. Urodziłem się 20 października 1988 roku w Pruszkowie. Jestem absolwentem Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, wydział Sztuka Nowych Mediów. Dyplom magistra sztuki otrzymałem w lutym 2017 roku. Zajmuję się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką. W trakcie studiów moje prace malarskie oraz grafiki były wyróżniane na uczelni, a w międzyczasie brałem udział w wystawach na terenie Mazowsza. Należę do Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie.